Prevence a řešení šikany ve školní třídě (interaktivní seminář)

DRUHÝ KROK – Rozvoj sociálně-emocionálních kompetencí dětí předškolního a raně školního věku
11. 1. 2024
Supervize pro školní psychology a speciální pedagogy
10. 2. 2024