PhDr. Eleonora Smékalová, Ph.D.

Co by do mě druzí neřekli: Třeba to, že zpívám v komorním sboru.

V roce 2015, kdy jsme spolek zakládali, jsem byla plně aktivní VŠ učitelkou na Katedře psychologie FF UP v Olomouci, kde jsem se věnovala aplikovaným disciplínám jako je pedagogicko-psychologické, školní nebo internetové poradenství. Ve výuce jsem zúročovala své dřívější dlouhodobé zkušenosti z práce v dětském psychologickém poradenství a v sociální oblasti. Nyní jsem v důchodu a pracuji jen tolik, aby mi zbýval čas a energie na rozrůstající se rodinu, hlavně čtyři vnoučata.

Ve spolku ŠPAS funguji jako předsedkyně, zároveň lektoruji v kurzech Druhého kroku.

Mgr. Andrea Krejčí

Co by do mě druzí neřekli: Mám ráda závodní auta a rychlou jízdu.

Moje práce je mým posláním, jsem školní psycholog na ZŠ Zeyerova Olomouc a psychoterapeut na dětském oddělení v PL Šternberk. S programem Druhý krok nadšeně pracuji od roku 2015, naše škola je jednou z pilotních škol. Za mě je program širokospektrý, má obrovský smysl a hloubku. Využívám ho jak v rámci tříd, tak ve skupinách i v individuální práci s dětskými klienty. A za ty roky prošlo se mnou programem více jak 400 dětí. V naší škole vedu také Klub osobnostního rozvoje Pohoda a Canisterapii. Ve Spolku ŠPAS zastávám nově funkci místopředsedy a lektoruji kurzy Druhého kroku.

Mgr. Lucie Viktorová, Ph.D.

Co by do mě druzí neřekli: Neřídím, ale podílím se na hodně výzkumech z řidičského prostředí 🙂

Působím jako akademický pracovník na katedře psychologie FF UP v Olomouci a věnuji se hlavně výuce metodologických předmětů a pedagogické psychologie. Zajímá mě teorie i praxe vzdělávání a testování (nejen) na vysokých školách a možnosti, jak ho více přiblížit současným potřebám.

Ve ŠPAS funguji jako hospodář, hlídám platby a vyřizuji faktury.

Bc. Lucie Pacnerová

Co by do mě druzí neřekli: Že unesu víc, než by se mohlo zdát.

Jsem šťastná maminka dvou dětí a dosud jsem působila jako asistent pedagoga. Tato práce mě natolik okouzlila, že jsem se rozhodla doplnit vzdělání na PDF UP a nyní jsem učitelkou v MŠ. Protože mě práci s dětmi vždy naplňovala, podílím se dlouhodobě na aktivitách v oblasti volného času dětí a mládeže – např. pořádání letních táborů pro děti. To mě vedlo i k mému předchozímu studiu oboru Rekreologie na FTK UP. Zajímám se o socio-emoční a ekologickou výchovu malých dětí, ale i o dalších oblasti výchovy a vzdělávání.

Ve ŠPAS lektoruji kurzy Druhého kroku a zapojuje se do aktivit souvisejících s mateřskými školami.

Bc. Lenka Groulíková

Co by do mě druzí neřekli: Mým nejoblíbenějším sportem je společenský tanec.

Jsem studentkou pátého ročníku oboru psychologie na FF UPOL. Zajímám se o oblast školní a pedagogické psychologie a zaujala mě i problematika sociálně-emocionálního učení. Znalosti nejen z této oblasti, bych v budoucnosti ráda uplatnila coby školní psycholog.

Ve spolku ŠPAS nyní funguji jako administrativní síla při organizaci akcí.

Bc. Marie Pokorná

Co by do mě druzí neřekli: ráda hraji divadlo.

Jsem studentkou psychologie a aktuálně studuji poslední ročník prezenčního studia v Olomouci. Zajímají mě témata klinické, školní a pedagogické psychologie. Do budoucna bych ráda směřovala do vlastní praxe zaměřené na práci s dětmi. Ve ŠPASU již třetím rokem tvořím letáky k našim akcím, spravuji web a také naši Facebookovou stránku. Ve volném čase ráda čtu, sportuji nebo se věnuji výcviku svého psa.