Spolek

K založení spolku vedla společná myšlenka, že naše školství potřebuje více pozitivního přístupu a respektu k dětem. Domníváme se, že pozitivní vztahy jsou nezbytným předpokladem k tomu, aby mohli žáci dosahovat dobrých školních výsledků. Proto se snažíme prostřednictvím pedagogů a poradenských pracovníků vnášet do škol více pohody a radosti ze společného učení.

Mezi cíle našeho spolku tedy patří:

  • podporovat pedagogické pracovníky a další osoby činné v oblasti výchovy a vzdělávání v jejich přímé práci s dětmi a mládeží;
  • rozvíjet oblast prevence ve školách;
  • rozvíjet empirické poznatky a výzkum v oblasti pedagogické a školní psychologie.

Tyto cíle se snažíme naplňovat prostřednictvím následujících činností:

realizace vzdělávacích aktivit pro pedagogické pracovníky a další osoby činné v oblasti výchovy a vzdělávání;
odborné poradenství pro pedagogické pracovníky a další osoby činné v oblasti výchovy a vzdělávání;
implementace programu Druhý krok, případně jiných preventivních programů, do škol a školských zařízení v ČR;
realizace vzdělávacích a preventivních programů pro děti;
realizace aplikovaného výzkumu ve školách a školských zařízeních.
Sídlo spolku: Nová Hejčínská 5, 77900 Olomouc

Stanovy spolku zde (platnost od 9/2018).

Informace k přihlášení

Máte zájem se stát naším členem?

  • Vyplňte přihlášku a odešlete ji na adresu spolku či elektronicky na spolekspas@gmail.com. Přihláška ke stažení zde.
  • Zašlete členský příspěvek, který je nyní stanoven na 300 Kč na číslo účtu 2000927657/2010. Jako variabilní symbol uveďte své telefonní číslo.