Spolek

K založení spolku vedla společná myšlenka, že naše školství potřebuje více pozitivního přístupu a respektu k dětem. Domníváme se, že pozitivní vztahy jsou nezbytným předpokladem k tomu, aby mohli žáci dosahovat dobrých školních výsledků. Proto se snažíme prostřednictvím pedagogů a poradenských pracovníků vnášet do škol více pohody a radosti ze společného učení.

 

Mezi cíle našeho spolku tedy patří:

 • podporovat pedagogické pracovníky a další osoby činné v oblasti výchovy a vzdělávání v jejich přímé práci s dětmi a mládeží;
 • rozvíjet oblast prevence ve školách;
 • rozvíjet empirické poznatky a výzkum v oblasti pedagogické a školní psychologie.

 

Tyto cíle se snažíme naplňovat prostřednictvím následujících činností:

 • realizace vzdělávacích aktivit pro pedagogické pracovníky a další osoby činné v oblasti výchovy a vzdělávání;
 • odborné poradenství pro pedagogické pracovníky a další osoby činné v oblasti výchovy a vzdělávání;
 • implementace programu Druhý krok, případně jiných preventivních programů, do škol a školských zařízení v ČR;
 • realizace aplikovaného výzkumu ve školách a školských zařízeních.

 

Sídlo spolku: Nová hejčínská 3, 77900 Olomouc

Stanovy spolku zde (platnost od 9/2018).

Rada spolku (ke dni 30.4.2023):

 • Eleonora Smékalová – předsedkyně
 • Andrea Krejčí – místopředsedkyně
 • Lucie Viktorová – hospodář
 • Leona Švecová
 • Daniel Rýznar

 

Informace k přihlášení

Máte zájem se stát naším členem?

 • Vyplňte přihlášku a odešlete ji na adresu spolku či elektronicky na spolekspas@gmail.com. Přihláška ke stažení zde.
 • Zašlete členský příspěvek, který je nyní stanoven na 300 Kč na číslo účtu 2000927657/2010. Jako variabilní symbol uveďte své telefonní číslo.