• Welcome to

  Karate and martial

  arts school


  Flank buffalo turducken tongue cow. Chuck pancetta tongue.

 • Every great

  Journey starts with

  one Step!


  Tri-tip pork belly shankle frankfurter jowl, strip steak ribeye.

 • Building Stronger

  Minds & Bodies

  Since 1986.


  Hamburger short loin turducken pastra alcatra sirloin pork belly,

PŘEDSTAVUJEME DRUHÝ KROK

DRUHÝ KROK (v originále SECOND STEP) je preventivní program pro MŠ a 1. stupeň ZŠ, který vychází z tzv. sociálně-emocionálního učení. V rámci tohoto programu se děti za podpory vyškolených pedagogických pracovníků učí být empatickými, vcítit se do situace druhého, dobře komunikovat s ostatními, řešit konflikty, neubližovat druhým a zvládat agresi a hněv.

Tvůrcem programu Druhý krok je společnost Committee for Children. Na Slovensku a v České republice se program dostal do škol díky sdružení OZ PROFKREATIS plus, které je držitelem licence pro Českou a Slovenskou republiku a zajišťuje od roku 2015 ve spolupráci s naším spolkem související vzdělávání. Slovenské Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu dokonce doporučuje využívat program Druhý krok jako učební pomůcku v rámci předmětu Etická výchova na 1. stupni ZŠ, ale i mimo vyučování, např. při práci školních psychologů. V současnosti je do programu Druhý krok zapojeno už 154 slovenských ZŠ.

Druhý krok je běžnou součástí vyučování mnohých mateřských a základních škol ve světě, např. ve Finsku, Německu, Dánsku, Norsku, Švédsku, Velké Británii, Rakousku, Islandu, Lotyšsku, Kanadě, USA, Japonsku či Austrálii.

Zkušenosti v ČR

Kromě šíření programu Druhý krok na českých školách si také klademe za cíl ověřit jeho efektivitu. Počátky našeho snažení byly odstartovány již v roce 2015, kdy proběhl první pilotní výzkum, jenž byl součástí diplomové práce K. Palové “Program Druhý krok jako nástroj sociálně-emocionálního učení”.

Ve spolupráci s Katedrou psychologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci aktuálně realizujeme rozsáhlý výzkumný projekt Program Druhý krok - výzkum efektivity v českých podmínkách, v rámci něhož proběhlo několik dílčích studentských výzkumů, které byly součástí bakalářských a magisterských prací. Kompletní seznam těchto prací naleznete zde (klikněte pro stažení pdf souboru).

Část výsledků byla představena veřejnosti v odborných článcích:

Výsledky zahraničních výzkumných týmů, které se zabývají touto problematikou, lze nalézt na webových stránkách Committee for Children a občanského sdružení OZ PROFKREATIS plus.

Řekli o Druhém kroku ...