Představujeme Druhý krok

DRUHÝ KROK (v originále SECOND STEP) je preventivní program pro MŠ a 1. stupeň ZŠ, který vychází z tzv. sociálně-emocionálního učení. V rámci tohoto programu se děti za podpory vyškolených pedagogických pracovníků učí být empatickými, vcítit se do situace druhého, dobře komunikovat s ostatními, řešit konflikty, neubližovat druhým a zvládat agresi a hněv. Tvůrcem programu Druhý krok je společnost Committee for Children. Na Slovensku a v České republice se program dostal do škol díky sdružení OZ PROFKREATIS plus, které je držitelem licence pro Českou a Slovenskou republiku a zajišťuje od roku 2015 ve spolupráci s naším spolkem související vzdělávání. Slovenské Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu dokonce doporučuje využívat program Druhý krok jako učební pomůcku v rámci předmětu Etická výchova na 1. stupni ZŠ, ale i mimo vyučování, např. při práci školních psychologů. V současnosti je do programu Druhý krok zapojeno už 154 slovenských ZŠ. Druhý krok je běžnou součástí vyučování mnohých mateřských a základních škol ve světě, např. ve Finsku, Německu, Dánsku, Norsku, Švédsku, Velké Británii, Rakousku, Islandu, Lotyšsku, Kanadě, USA, Japonsku či Austrálii.  

 

Zkušenosti v ČR

Kromě šíření programu Druhý krok na českých školách si také klademe za cíl ověřit jeho efektivitu. Počátky našeho snažení byly odstartovány již v roce 2015, kdy proběhl první pilotní výzkum, jenž byl součástí diplomové práce K. Palové “Program Druhý krok jako nástroj sociálně-emocionálního učení”. Ve spolupráci s Katedrou psychologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci aktuálně realizujeme rozsáhlý výzkumný projekt Program Druhý krok - výzkum efektivity v českých podmínkách, v rámci něhož proběhlo několik dílčích studentských výzkumů, které byly součástí bakalářských a magisterských prací. Kompletní seznam těchto prací naleznete zde (klikněte pro stažení pdf souboru). Část výsledků byla představena veřejnosti v odborných článcích: Výsledky zahraničních výzkumných týmů, které se zabývají touto problematikou, lze nalézt na webových stránkách Committee for Children a občanského sdružení OZ PROFKREATIS plus.  

 

 

Řekli o Druhém kroku ...

Školní psycholožka, Šumperk


Kurz byl plný inspirace pro moji práci ve třídách i pro individuální konzultace. Doporučuji jej všem učitelům, psychologům i dalším lidem, kteří pracují s dětmi a mají zájem předat jim tipy, jakým způsobem zvládat svoje emoce a reagovat v sociálních situacích. Dělá mi obrovskou radost, že se duševní hygiena rozšiřuje do prostřední škol, a moc fandím tomu, aby nadcházející generace byly vybaveny dovednostmi, které tu naši nikdo neučil – schopnost vcítit se do druhého či zpracovat emoce sociálně přijatelným způsobem.

Učitelka, ZŠ Lesnice


Je to jak cílená léčba....ale ne na potlačení bolesti, což nic neřeší. Tady se hledá řešení. Skvělé. Doporučuji.

Pavlína, učitelka MŠ Bystročice


Cestou z kurzu domů jsem si uvědomila, jak mylně interpretovaná realita myslí ( v mém případě realita času) ovlivňuje emoce ( následně vytváří zkušenosti, které zpětně ovlivňují naše jednání i cítění) a že plně prožité a pravdivě přijaté emoce v danou chvíli mohou následně ovlivnit mysl takovým způsobem, který vede ke konstruktivnímu jednání , přijetí zodpovědnosti na základě sebedůvěry. Uvědomila jsem si , že čas je opravdu relativní a že emoce člověka a jejich zvládnutí jsou podstatnou složkou v komunikaci a že pravdivost, přijetí a zvládnutí vede k míru v člověku samotném, k míru mezi lidmi. A v tom vidím budoucnost programu DRUHÝ KROK, budoucnost našich dětí - ve světě bez násilí, válek a mocenských bojů. A děkuji celému realizačnímu týmu. S láskou a úctou k vaší práci.

Účastník kurzu


Myslím si, že program druhý krok vnáší do škol to, co tam mnohdy chybí v uceleném formě a s návaznou logikou. Je to možnost jak se snažit cíleně a strukturovaně rozvíjet děti v socio-emoční oblasti. Kurz vřele doporučuji.

Učitelka na 1. stupni ZŠ


Metoda Druhý krok mě velice oslovila. Jednotlivé listy na sebe navazují a aktivity jsou jednoduše popsány. Líbí se mi, že je určena především pro třídní učitele na prvním stupni, kde kvalitní metodika, která slouží i k systematické prevenci, dle mého názoru chybí.

Školní psycholožka


Laskavý, lidský a podporující program.