Supervize pro školní psychology a speciální pedagogy

Prevence a řešení šikany ve školní třídě (interaktivní seminář)
27. 1. 2024
DRUHÝ KROK – Rozvoj sociálně-emocionálních kompetencí dětí předškolního a raně školního věku
13. 2. 2024