DRUHÝ KROK – Rozvoj sociálně-emocionálních kompetencí dětí předškolního a raně školního věku

Budování psychické odolnosti ve škole
5. 1. 2024
Prevence a řešení šikany ve školní třídě (interaktivní seminář)
27. 1. 2024