Kdy: 11.-12.3.2022 | pátek 9:00-16:15, sobota 8:00-15:15

Kde: Katedra psychologie Univerzity Palackého v Olomouci

Určeno pro: školní psychology, učitele

Cena: 2 300 Kč (upozorňujeme na storno poplatky, více informací naleznete zde: STORNO POPLATKY)

Přihláška: https://forms.gle/yrNNqB85METAnGVV8 

Hlavním cílem vzdělávacího programu je získat profesní kompetence potřebné při používání preventivního programu Druhý krok zaměřeného na podporu sociálního a emocionálního vývoje dětí v předškolním a raně školním věku.

 

Specifické cíle programu:

  • Umět uplatňovat teoretické a praktické poznatky o sociálně-emocionálním učení, prevenci násilí a rozvoj multikulturální tolerance žáků v edukačním procesu MŠ, ZŠ a dalších školských zařízení.
  • Umět řídit proces primární prevence a rané intervence proti násilí ve školách a školských zařízeních.
  • Umět si připravit, modifikovat a řídit preventivní, diagnostickou a intervenční práci ve škole nebo školském zařízení v souvislosti s uplatňováním učební pomůcky a výchovně preventivního programu Druhý krok.
  • Umět vytvořit plán a program na rozvoj psychologických aspektů edukačního procesu ve škole a školském zařízení s důrazem na mentální zdraví žáků.

KURZ JE AKREDITOVÁN MŠMT.

LEKTORSKÝ TÝM:

PhDr. Eleonora Smékalová, Ph.D. – odborná asistentka na Katedře psychologie FF UP.

Mgr. Andrea Krejčí – školní psycholožka

Mgr. Monika Urbanová – školní psycholožka