Diagnostika vztahů ve třídě pomocí dotazníků B-3 a B-4

DRUHÝ KROK – Rozvoj sociálně-emocionálních kompetencí dětí předškolního a raně školního věku
9. 2. 2023
DRUHÝ KROK – Rozvoj sociálně-emocionálních kompetencí dětí předškolního a raně školního věku
5. 10. 2023