• Welcome to

  Karate and martial

  arts school


  Flank buffalo turducken tongue cow. Chuck pancetta tongue.

 • Every great

  Journey starts with

  one Step!


  Tri-tip pork belly shankle frankfurter jowl, strip steak ribeye.

 • Building Stronger

  Minds & Bodies

  Since 1986.


  Hamburger short loin turducken pastra alcatra sirloin pork belly,

V případě, že se účastník rozhodne z akce odhlásit, oznámí toto neprodleně e-mailem na spolek.spas@gmail.com. Spolek má v takovém případě právo účtovat storno poplatek v závislosti na době, kdy dojde ke zrušení účasti, a tento si oproti proběhlé úhradě jednostranně započítat, a to následovně:

Oznámení – počet dnů před akcí Výše storno poplatku
≥ 14 dnů 0 %
13–8 dnů 50%
≤ 7 dnů 100%

Storno poplatek je možné odpustit v případě, že bude na akci zajištěn náhradník, který řádně a včas splní veškeré platební podmínky. Přednost mají náhradníci, kteří jsou již na kurz přihlášeni. Pakliže v danou chvíli žádní náhradníci přihlášení nejsou, má účastník rušící svojí účast na akci možnost zajistit náhradníka sám. Tento postup konzultuje s koordinátorem akce prostřednictvím e-mailu.

Na náhradníka se nevztahuje sleva náležící původnímu účastníkovi, pokud náhradník sám nesplňuje podmínky pro její poskytnutí, uvedené u příslušné služby.

V případě, že se účastník neodhlásí a na akci nedorazí, bude mu účtován poplatek ve výši 100 % ceny služby. Spolek je oprávněn si poplatek jednostranně započíst oproti platbě, provedené přihlášeným účastníkem.

Další informace jsou uvedeny v dokumentu Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb.