• Welcome to

  Karate and martial

  arts school


  Flank buffalo turducken tongue cow. Chuck pancetta tongue.

 • Every great

  Journey starts with

  one Step!


  Tri-tip pork belly shankle frankfurter jowl, strip steak ribeye.

 • Building Stronger

  Minds & Bodies

  Since 1986.


  Hamburger short loin turducken pastra alcatra sirloin pork belly,

Lidé, kteří stojí za spolkem

PhDr. Eleonora Smékalová, Ph.D.

V roce 2015, kdy jsme spolek zakládali, jsem byla plně aktivní VŠ učitelkou na Katedře psychologie FF UP v Olomouci, kde jsem se věnovala aplikovaným disciplínám jako je pedagogicko-psychologické, školní nebo internetové poradenství. Ve výuce jsem zúročovala své dřívější dlouhodobé zkušenosti z práce v dětském psychologickém poradenství a v sociální oblasti. Nyní jsem v důchodu a pracuji jen tolik, aby mi zbýval čas a energie na rozrůstající se rodinu, hlavně tři vnoučata. 

Ve spolku ŠPAS funguji jako předsedkyně, zároveň lektoruji v kurzech Druhého kroku.

Co by do mě druzí neřekli: Třeba to, že zpívám v komorním sboru.

Mgr. Kateřina Palová, Ph.D.

Profesně se pohybuji ve školství – jsem VŠ pedagogem na Univerzitě Palackého v Olomouci, zároveň působím jako školní psycholog a spolupracuji s řadou organizací ve školství a oblasti volnočasové práce s dětmi a mládeží (Národní pedagogický institut ČR, Česká rada dětí a mládeže, Galénův nadační fond aj.). Zajímám se o sociálně-emocionální učení, zážitkovou pedagogiku a další témata, která se týkají výchovy a vzdělávání dětí.

Ve ŠPAS zastávám funkci místopředsedy a lektoruji kurzy Druhého kroku.

Co by do mě druzí neřekli: Třeba to, že umím postavit týpí 🙂

Mgr. Lucie Viktorová, Ph.D.

Působím jako akademický pracovník na katedře psychologie FF UP v Olomouci a věnuji se hlavně výuce metodologických předmětů a pedagogické psychologie. Zajímá mě teorie i praxe vzdělávání a testování (nejen) na vysokých školách a možnosti, jak ho více přiblížit současným potřebám.

Ve ŠPAS funguji jako hospodář, hlídám platby a vyřizuji faktury.

Co by do mě druzí neřekli: Neřídím, ale podílím se na hodně výzkumech z řidičského prostředí 🙂 

Bc. Lucie Pacnerová

Jsem šťastná maminka dvou dětí a dosud jsem působila jako asistent pedagoga. Tato práce mě natolik okouzlila, že jsem se rozhodla doplnit vzdělání na PDF UP a nyní jsem učitelkou v MŠ. Protože mě práci s dětmi vždy naplňovala, podílím se dlouhodobě na aktivitách v oblasti volného času dětí a mládeže – např. pořádání letních táborů pro děti. To mě vedlo i k mému předchozímu studiu oboru Rekreologie na FTK UP. Zajímám se o socio-emoční a ekologickou výchovu malých dětí, ale i o dalších oblasti výchovy a vzdělávání.

Ve ŠPAS lektoruji kurzy Druhého kroku a zapojuje se do aktivit souvisejících s mateřskými školami.

Co by do mě druzí neřekli: Že unesu víc, než by se mohlo zdát.

Bc. Lenka Groulíková

Jsem studentkou třetího ročníku oboru psychologie na FF UPOL. Zajímám se o oblast školní a pedagogické psychologie a zaujala mě i problematika sociálně-emocionálního učení. Znalosti nejen z této oblasti, bych v budoucnosti ráda uplatnila coby školní psycholog.

Ve spolku ŠPAS nyní funguji jako administrativní síla při organizaci akcí.

Co by do mě druzí neřekli: Mým nejoblíbenějším sportem je společenský tanec.

Bc. Zita Jahodová

Aktuálně jsem studentkou 3. ročníku oboru psychologie na FF Univerzity Palackého v Olomouci. Pedagogická psychologie je vedle psychoterapie a pracovní psychologie jednou z oblastí, která mě v psychologii zajímá, a kdo ví, možná se jednou stanu i školním psychologem. 

Ve spolku ŠPAS se starám o PR, tedy především o webové a facebookové stránky.

Co by do mě druzí neřekli: Že sport není mou silnou stránkou, a když se potřebuju uklidnit, mnohem raději volím štípání dříví než běh.