• Welcome to

  Karate and martial

  arts school


  Flank buffalo turducken tongue cow. Chuck pancetta tongue.

 • Every great

  Journey starts with

  one Step!


  Tri-tip pork belly shankle frankfurter jowl, strip steak ribeye.

 • Building Stronger

  Minds & Bodies

  Since 1986.


  Hamburger short loin turducken pastra alcatra sirloin pork belly,

Lidé, kteří stojí za spolkem

PhDr. Eleonora Smékalová, Ph.D.

Jsem VŠ učitelkou na Katedře psychologie FF UP v Olomouci, věnuji se aplikovaným disciplínám jako je pedagogicko-psychologické nebo internetové poradenství. Ve výuce zúročuji dřívější dlouhodobé zkušenosti z práce v dětském psychologickém poradenství. Zajímá mě kognitivní a sociálně-emocionální vývoj dětí a možnosti primární prevence v těchto oblastech.
Ve spolku ŠPAS funguji jako předsedkyně, zároveň lektoruji v kurzech Druhého kroku.

Co by do mě druzí neřekli: Třeba to, že zpívám v komorním sboru 😉

Mgr. Kateřina Palová

Jsem studentkou doktorského studia pedagogické psychologie na FF UP a školní psycholožkou na ZŠ Dr. Milady Horákové v Olomouci. Dlouhodobě se věnuji volnočasové práci s dětmi a mládeží. Zajímám se o sociálně-emocionální učení, zážitkovou pedagogiku a další témata, která se týkají výchovy a vzdělávání dětí.

Ve ŠPAS zastávám funkci místopředsedy a lektoruji kurzy Druhého kroku.

Co by do mě druzí neřekli: Třeba to, že umím postavit týpí 🙂

Mgr. Lucie Viktorová

V současné době dokončuji doktorát z pedagogické psychologie na FF UP a věnuji se výuce metodologických a pedagogicko-psychologických předmětů. Zajímá mě teorie i praxe vzdělávání a testování (nejen) na vysokých školách a možnosti, jak ho více přiblížit současným potřebám.

Ve ŠPAS funguji jako hospodář, hlídám platby a vyřizuji faktury.

Co by do mě druzí neřekli: Pro zklidnění nervů pletu nebo drátkuji.

Mgr. Kateřina Lerchová, Ph.D.

Vystudovala jsem historii a psychologii na FF UP v Olomouci. Deset let jsem působila na Katedře historie FF UP jako odborný asistent, dnes pracuji jako školní psycholog na ZŠ Horka nad Moravou a vedu soukromou dětskou psychoterapeutickou praxi. Zabývám se montessori pedagogikou, sociálně-emočním učením dětí na školách, psychosomatikou u dětí a inkluzivním vzděláváním. Absolvovala jsem výcvik v Integrované psychoterapii a dokončuji výcvik Koučink a supervize v SF orientované psychoterapii.

Ve ŠPAS lektoruji kurzy Druhého kroku.

Co by do mě druzí neřekli: Že miluji jízdu na koloběžce.

Bc. Lucie Pacnerová

Jsem šťastná maminka dvou dětí a dosud jsem působila jako asistent pedagoga. Tato práce mě natolik okouzlila, že jsem se rozhodla doplnit vzdělání na PDF UP a nyní jsem učitelkou v MŠ. Protože mě práci s dětmi vždy naplňovala, podílím se dlouhodobě na aktivitách v oblasti volného času dětí a mládeže – např. pořádání letních táborů pro děti. To mě vedlo i k mému předchozímu studiu oboru Rekreologie na FTK UP. Zajímám se o socio-emoční a ekologickou výchovu malých dětí, ale i o dalších oblasti výchovy a vzdělávání.

Ve ŠPAS lektoruji kurzy Druhého kroku a zapojuje se do aktivit souvisejících s mateřskými školami.

Co by do mě druzí neřekli: Že unesu víc, než by se mohlo zdát.