Sociálně-emocionální učení a COVID-19

S ohledem na celosvětovou situaci okolo koronaviru (COVID-19) CASEL důrazně doporučuje se i nadále zaměřovat na sociální a emoční potřeby dětí i dospělých. Vzhledem k tomu, že děti většinu svého života tráví ve škole, hrají pedagogové klíčovou roli v porozumění a prožívání aktuální situace dětmi.

Neustále jsme zaplavováni informacemi o nových případech, o zavírání škol a o potenciálních změnách v každodenní rutině. Díky tomu všemu mohou děti i dospělí prožívat celou paletu emocí – strach, úzkost, zvědavost, nejistotu apod. Školy i celé oblasti mohou pokračovat ve vytváření bezpečného a podporujícího vzdělávacího prostředí a také takových vztahů mezi dospělými a dětmi, které umožňují reflektovat prožívané emoce, diskutovat a hodnotit různé zprávy a učit se strategiím, jak udržet sami sebe i svou komunitu v bezpečí.

Níže uvádíme několik návrhů, jak začlenit sociální a emoční kompetence do krizového plánu:

  • Uvědomujte si, že děti i dospělí mohou v průběhu těchto dní pociťovat obavy a stres.  Nabídněte jim příležitosti ke sdílení a zpracovávání svých emocí na skupinové i individuální rovině.  Využijte existující programy SEL pro uspokojování těchto potřeb a podporu empatie jeden druhému i vůči těm, kteří jsou virusem nejvíce ohroženi.
  • Podporujte učitele v realizování věkově odpovídajících diskuzí a lekcí ohledně COVID-19. Tyto aktivity mohou zahrnovat odlišování faktů od desinformací či společné vytváření návrhů, jak v dané škole či komunitě předejít šíření tohoto onemocnění.
  • Prostřednictvím věkově odpovídajících konverzací a lekcí také diskutujte o dopadech, historii a kontextech zkreslených a stigmatizujících komentářů a jednání spojených s tímto onemocněním. Podívejte se na ukázky, jak realizovat konverzace ohledně rasismu , stereotypů a zkreslení ve spojitosti s tímto virusem.
  • Kdykoliv to je možné, nabídněte jistotu v každodenní rutině. Přestože zavírání škol a některé další změny mohou být nevyhnutelné, jakákoliv konsistence v rutině a procesech, kterou dokážeme zajistit, může snížit stres a podpořit učení. Situaci kreativně využijte jako příležitost pro podporu zdravotních návyků, třeba přidání oblíbené písničky při společném umývání rukou.
  • Pokračujte v praktikách SEL a podpoře komunitního cítění, což může výrazně přispět k udržení emočního bezpečí. Nabídněte bezpečné alternativy vašich rituálů. Např. pokud se učitelé a děti zdraví potřesením ruky a „high-five“, přejděte na ťuknutí lokty nebo potřesení nohou. Nebo pokud jsou teď třídní setkání či různá jednání realizována virtuálně, nabídněte prostor pro vzájemné potvrzení a to verbálně, nebo písemně.
  • Důsledně rodinám předávejte informace a nabídněte metodické rady a podporu v tom, jak s dětmi mluvit o koronaviru.
  • Při vytváření krizových plánů berte v potaz různé potřeby dětí i rodin a odkazujte je na relevantní zdroje. Tohle zahrnuje také hledání cesty, jak podpořit studenty a rodiny, které jsou v tíživé životní situaci a nemohou aktuálně využívat počítač a internet, stravovat se ve školní jídelně za zvýhodněnou cenu nebo využívat podpůrné služby školy.

Zde přidáváme doplňující zdroje (AJ):

Jak s dětmi ve třídě mluvit o koronaviru (AJ zdroje):[K15] 

Jak s dětmi doma mluvit o koronaviru (AJ zdroje):

Podpora zaměstnanců (AJ zdroje):

Komunikace:

Dovolíme si zde přidat také některé zajímavé české zdroje.

Děti a koronavirus:

Informace o koronaviru pro dospělé:

Distanční výuka:

Sociálně-emoční kompetence a další tzv. měkké dovednosti:

Text na svém Facebookovém profilu zveřejnila americká organizace Collaborative for Academic, Social and Emotional Learning, která dohlíží na evidence-based přístup v tématu sociálně-emocionálního učení. Anglický originál lze nalézt na tomto odkaze: http://bit.ly/SELaCOVID19

Do češtiny přeložila a částečně upravila Kateřina Palová, katerina.palova@upol.cz.

Přiložené české zdroje se pokusíme průběžně aktualizovat, poslední edit. 16.3.2020.