29
Jan 2020

Práce se třídou jako preventivní a intervenční nástroj – jak na pohodové klima ve třídě

Podrobnosti
26
Feb 2020

Supervizní setkání pro školní psychology

Podrobnosti
18
Mar 2020

Supervize pro začínající školní psychology

Podrobnosti
25
Mar 2020

Aktivizující výuka aneb didaktická strategie „Líného učitele“?

Podrobnosti
25
Nov 2019

Supervize pro začínající školní psychology

Podrobnosti