30
Sep 2021

Spolupráce školního psychologa a sborovny

Podrobnosti
14
Oct 2021

Diagnostika vztahů ve třídě – dotazníky B-3 a B-4

Podrobnosti
10
Sep 2021

„ROZVOJ SOCIÁLNĚ-EMOCIONÁLNÍCH KOMPETENCÍ DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO A RANĚ ŠKOLNÍHO VĚKU“(DRUHÝ KROK)

Podrobnosti
11
Mar 2021

Školní psycholog a distanční péče: Tematické hodiny pro žáky

Podrobnosti
13
Jan 2021

Aktivizující výuka aneb didaktická strategie „Líného učitele“?

Podrobnosti