Kdy: 30.9. 2021, 15:00 – 17:30

Kde: Katedra psychologie Univerzity Palackého v Olomouci

Určeno pro: školní psychology

Cena: 300 Kč pro členy ŠPAS, 350 Kč pro nečleny

Přihláška: ZDEpřihlásit se je možné do 25.9.

LEKTOR: Mgr. Lenka Minářová

Jako školní psycholožka pracuji už 9. rokem,  díky mnoha jednoletým projektům jsem vystřídala několik základních škol a mám tedy zkušenost s mnoha sborovnami a s mnoha různými přístupy ze stran vedení škol. Poslední 4 roky pracuji na gymnáziu, kde se více zaměřuji na individuální práci se studenty. Nejčastějším obsahem mojí práce se studenty je hledání jejich bezpečí. V somatickém prozívání, zejména tedy v nacházení bezpečného prožívání emocí  v jejich každodenním životě.

Na tato témata (a mnohá další) se zaměřuji i se svými klienty v soukromé praxi nebo na seberozvojových seminářích, které lektoruji. 

Anotace:

V rámci tohoto semináře si objasníme jaké jsou role ŠP při práci s pedagogy.

Hovořit budeme o hranicích v práci ŠP. O tom, kde jsou bezpečné hranice práce ŠP a jak (a o čem) komunikovat s vyučujícími, vycházet jim vstříc ale zároveň myslet na bezpečí žáků. Budeme společně nacházet odpovědi na otázky, které informace by pedagog vědět měl a které už ne. Zmíníme možnosti spolupráce s celým pedagogickým sborem, co vše je možné jim nabídnout a jak může ŠP přispívat k bezpečnému klimatu nejen ve třídách, ale i v samotné sborovně.

Více informací na e-mailu: spolek.spas@gmail.com