Kdy:  19. 11. 2020 | 17:00 – 19:00 (ZMĚNA TERMÍNU z 18. 11. na 19. 11. 2020)

Platforma: Zoom (odkaz bude zaslán všem přihlášeným v den konání kurzu)

Přihláška: ODKAZ

obsah

Nora Jakobová, Dorota Madziová

Sdílení konkrétních příkladů dobré praxe on-line kariérového poradenství (zkušeností, nápadů, tipů a postřehů) – individuální i skupinová práce. 

Reflexe vlastní praxe kariérového poradce (na podkladě praxe online).

Ludmila Šulcová

Sdílení zkušeností s aplikací Salmondo, která je určená pro kariérové poradce.

Kamila Tóthová 

Online konzultace ke kariérovému poradenství.

 

Více informací na e-mailu: spolek.spas@gmail.com