„Rozvoj sociálně-emocionálních kompetencí dětí předškolního a raně školního věku“(Druhý krok)
Základní informace

Kdy: 8.-9.2.2019 | pátek 12:00 – 18:45, sobota 9:00 – 16:15

Kde: Katedra psychologie FF UP, Vodární 6, Olomouc

Cena: 2 300 Kč

Přihláška: ODKAZ

Hlavním cílem vzdělávacího programu je získat profesní kompetence potřebné při používání preventivního programu Druhý krok zaměřeného na podporu sociálního a emocionálního vývoje dětí v předškolním a raně školním věku.

KURZ JE AKREDITOVÁN MŠMT.

Specifické cíle programu
  • Umět uplatňovat teoretické a praktické poznatky o sociálně-emocionálním učení, prevenci násilí a rozvoj multikulturální tolerance žáků v edukačním procesu MŠ, ZŠ a dalších školských zařízení.
  • Umět řídit proces primární prevence a rané intervence proti násilí ve školách a školských zařízeních.
  • Umět si připravit, modifikovat a řídit preventivní, diagnostickou a intervenční práci ve škole nebo školském zařízení v souvislosti s uplatňováním učební pomůcky a výchovně preventivního programu Druhý krok.
  • Umět vytvořit plán a program na rozvoj psychologických aspektů edukačního procesu ve škole a školském zařízení s důrazem na mentální zdraví žáků.
Lektorský tým

Mgr. Kateřina Palová – školní psycholožka, studentka doktorandského programu pedagogická psychologie Katedře psychologie FF UP.

Mgr. Kateřina Lerchová, Ph.D. – školní psycholožka.

PhDr. Eleonora Smékalová, Ph.D. – odborná asistentka na Katedře pychologie FF UP.

Bc. Lucie Pacnerová – učitelka v mateřské škole

Organizace kurzu

Vzdělávací program má celkem 20 výukových hodin (dělí se na část odborně-teoretickou a odborně-praktickou):

  • 16 hodin přímé přípravy na práci s programem Druhý krok.
  • 4 hodiny supervize – termín dle domluvy účastníků (obvykle cca 3 měsíce po přípravě).

Po úspěšném ukončení obdrží absolventi osvědčení o účasti.

K realizaci programu Druhý krok na vaší škole je potřeba zakoupit programovou sadu, která není součástí kurzovného. Distribuci sad zajišťuje OZ PROFKREATIS plus.

Organizační garant: Mgr. Kateřina Palová, katerina.palova01@upol.cz