ZÁKLADNÍ INFORMACE

Kdy: 10. 9. – 11. 9. 2021 | pátek 9:00 – 16:15, sobota 8:00 – 15:15

Kde: Katedra psychologie FF UP, Vodární 6, Olomouc

Cena: 2 300 Kč (upozorňujeme na storno poplatky, více informací naleznete zde: STORNO POPLATKY)

Přihláška: ODKAZ

Hlavním cílem vzdělávacího programu je získat profesní kompetence potřebné při používání preventivního programu Druhý krok zaměřeného na podporu sociálního a emocionálního vývoje dětí v předškolním a raně školním věku.

KURZ JE AKREDITOVÁN MŠMT.

SPECIFICKÉ CÍLE PROGRAMU
  • Umět uplatňovat teoretické a praktické poznatky o sociálně-emocionálním učení, prevenci násilí a rozvoj multikulturální tolerance žáků v edukačním procesu MŠ, ZŠ a dalších školských zařízení.
  • Umět řídit proces primární prevence a rané intervence proti násilí ve školách a školských zařízeních.
  • Umět si připravit, modifikovat a řídit preventivní, diagnostickou a intervenční práci ve škole nebo školském zařízení v souvislosti s uplatňováním učební pomůcky a výchovně preventivního programu Druhý krok.
  • Umět vytvořit plán a program na rozvoj psychologických aspektů edukačního procesu ve škole a školském zařízení s důrazem na mentální zdraví žáků.
LEKTORSKÝ TÝM

Mgr. Kateřina Palová, Ph.D. – školní psycholožka, odborná asistentka na Katedře psychologie FF UP

PhDr. Eleonora Smékalová, Ph.D. – odborná asistentka na Katedře psychologie FF UP.

Mgr. Andrea Krejčí – školní psycholožka

Bc. Lucie Pacnerová – učitelka v mateřské škole

ORGANIZACE KURZU

Vzdělávací program má celkem 20 výukových hodin (dělí se na část odborně-teoretickou a odborně-praktickou):

  • 16 hodin přímé přípravy na práci s programem Druhý krok.
  • 4 hodiny supervize – termín dle domluvy účastníků (obvykle cca 3 měsíce po přípravě).

Po úspěšném ukončení obdrží absolventi osvědčení o účasti.

K realizaci programu Druhý krok na vaší škole je potřeba zakoupit programovou sadu, která není součástí kurzovného. Distribuci sad zajišťuje OZ PROFKREATIS plus.

Organizační garant: Mgr. Kateřina Palová, Ph.D. – katerina.palova@upol.cz