KDY: 5.1. 2023, 9.00-13.00 hod.
KDE: Vodární 6, místnost 340
URČENO PRO: školní psychology
CENA: 500 Kč pro nečleny
            450 Kč pro studenty a členy ŠPAS
LEKTOR: Jan Svoboda, jednooborový psycholog (FF UK Praha)  akreditovaný lektor pro ČR a SR pro oblast školství (MŠ, ZŠ, SŠ) specializovaný na krizové situace výchovy a výuky, autor několika publikací s danou tématikou, supervizor azylových domů pro matky s dětmi, domovů pro seniory, dětských domovů, mateřských škol, orientován v problematice pěstounů v ČR, profesionálních rodičů v SR.
ANOTACE: Cílem setkání je předat přítomným zkušenosti a nástroje (techniky) které směrují dynamiku kolektivu třídy, jedince, nabídnout inspiraci vyučujícím a vedení školy, představit svou práci a její smysluplnost.