Kdy: 22.– 23. 3. 2024

  • pátek 9.00 – 16.15
  • sobota 8.00 – 15.15

Kde: Třída Svobody 26, Olomouc

Určeno pro: učitele mateřských, základních i speciálních škol, školní psychology a školní speciální pedagogy

Cena: 2 600 Kč

Přihláška: platba nejpozději do 15. 3. 2024 ZDE

Počet: min 8 účastníků, max 14

Hlavním cílem vzdělávacího programu je získat profesní kompetence potřebné při používání preventivního programu Druhý krok zaměřeného na podporu sociálního a emocionálního vývoje dětí v předškolním a raně školním věku.

Specifické cíle programu:

  • zprostředkovat teoretické a praktické poznatky o sociálně-emocionálním učení, prevenci násilí a vzájemné toleranci žáků v edukačním procesu MŠ, ZŠ a dalších školských zařízeních
  • představit možnosti, jak  řídit a modifikovat preventivní, diagnostickou a intervenční práci ve škole nebo školském zařízení v souvislosti s uplatňováním učební pomůcky a výchovně preventivního programu Druhý krok.

Vzdělávací program je akreditován v rámci systému DVPP pod č.j. MSMT – 27545/2021-2-931

LEKTORSKÝ TÝM:

Mgr. Andrea Krejčí

Mgr. Monika Dvořáková

PhDr. Eleonora Smékalová, Ph.D.

ORGANIZAČNÍ GARANT KURZU: 

PhDr. Eleonora Smékalová, Ph.D. – etels@seznam.cz