Kdy: 6.7.10.2023

  • pátek 9.00 – 16.15
  • sobota 8.00 – 15.15

Kde: Budova Filozofické fakulty na adrese Tř. Svobody 26 (místnost 3.52 – 3. patro)

Určeno pro: učitele mateřských, základních i speciálních škol, školní psychology a školní speciální pedagogy

Cena: 2 600 Kč 

Přihláška: platba nejpozději do 29.9.2023 https://docs.google.com/forms/d/1l2I3Ol8IZZfPRDpYoYJm-NNdhpHxXwUHVfFNxvHTMYA/edit

Počet: min 8 účastníků, max 16

Hlavním cílem vzdělávacího programu je získat profesní kompetence potřebné při používání preventivního programu Druhý krok zaměřeného na podporu sociálního a emocionálního vývoje dětí v předškolním a raně školním věku.

Specifické cíle programu:

  • zprostředkovat teoretické a praktické poznatky o sociálně-emocionálním učení, prevenci násilí a vzájemné toleranci žáků v edukačním procesu MŠ, ZŠ a dalších školských zařízeních
  • představit možnosti, jak  řídit a modifikovat preventivní, diagnostickou a intervenční práci ve škole nebo školském zařízení v souvislosti s uplatňováním učební pomůcky a výchovně preventivního programu Druhý krok.

KURZ JE AKREDITOVÁN MŠMT.

LEKTORSKÝ TÝM:

Mgr. Andrea Krejčí PhDr.

Eleonora Smékalová, Ph.D.

ORGANIZAČNÍ GARANT KURZU: 

PhDr. Eleonora Smékalová, Ph.D. – etels@seznam.cz