Kdy: 6.7.10.2023

  • pátek 9.00 – 16.15
  • sobota 8.00 – 15.15

Kde: Vodární 6, Olomouc

Určeno pro: učitele mateřských, základních i speciálních škol, školní psychology a školní speciální pedagogy

Cena: 2 600 Kč 

Přihláška: Kurz je již naplněn, lze se hlásit na další termín 12.-13.1.2024 https://forms.gle/CGrb4E6iqUwrBahC8 .

Počet: min 8 účastníků, max 16

Hlavním cílem vzdělávacího programu je získat profesní kompetence potřebné při používání preventivního programu Druhý krok zaměřeného na podporu sociálního a emocionálního vývoje dětí v předškolním a raně školním věku.

Specifické cíle programu:

  • zprostředkovat teoretické a praktické poznatky o sociálně-emocionálním učení, prevenci násilí a vzájemné toleranci žáků v edukačním procesu MŠ, ZŠ a dalších školských zařízeních
  • představit možnosti, jak  řídit a modifikovat preventivní, diagnostickou a intervenční práci ve škole nebo školském zařízení v souvislosti s uplatňováním učební pomůcky a výchovně preventivního programu Druhý krok.

KURZ JE AKREDITOVÁN MŠMT.

LEKTORSKÝ TÝM:

Mgr. Andrea Krejčí PhDr.

Eleonora Smékalová, Ph.D.

ORGANIZAČNÍ GARANT KURZU: 

PhDr. Eleonora Smékalová, Ph.D. – etels@seznam.cz