Kdy: 10.-11. února 2023

Kde: Katedra psychologie FF UP v Olomouci

Určeno pro: školní psychology, učitele

Cena: 2 600 Kč – storno podmínky ZDE

Přihláška: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdehK06wfy7xfHmtIuOv-Fx1trq4nk0S7IQCKBJk_FXxcJ2iA/viewform

Hlavním cílem vzdělávacího programu je získat profesní kompetence potřebné při používání preventivního programu Druhý krok zaměřeného na podporu sociálního a emocionálního vývoje dětí v předškolním a raně školním věku.

 

Specifické cíle programu:

  • Umět uplatňovat teoretické a praktické poznatky o sociálně-emocionálním učení, prevenci násilí a rozvoj multikulturální tolerance žáků v edukačním procesu MŠ, ZŠ a dalších školských zařízení.
  • Umět řídit proces primární prevence a rané intervence proti násilí ve školách a školských zařízeních.
  • Umět si připravit, modifikovat a řídit preventivní, diagnostickou a intervenční práci ve škole nebo školském zařízení v souvislosti s uplatňováním učební pomůcky a výchovně preventivního programu Druhý krok.
  • Umět vytvořit plán a program na rozvoj psychologických aspektů edukačního procesu ve škole a školském zařízení s důrazem na mentální zdraví žáků.

 

KURZ JE AKREDITOVÁN MŠMT.

 

LEKTORSKÝ TÝM:

 

Mgr. Andrea Krejčí 

 

Mgr. Kateřina Palová, Ph.D.

 

PhDr. Eleonora Smékalová, Ph.D.

 

Mgr. Monika Urbanová 

 

ORGANIZAČNÍ GARANT KURZU: 

Mgr. Kateřina Palová, Ph.D. – katerina.palova01@gmail.com