Kdy: 7.září 2023, 8.30-14.00

Kde: Katedra psychologie Univerzity Palackého v Olomouci, Vodární 6,

Lektor: PhDr. Richard Braun, Ph.D.

Určeno pro: školní psychology, výchovné poradce, metodiky prevence základních i praktických škol

Cena: 2 500 Kč

Počet účastníků: min. 15, max. 26

Přihláška: do 31.8.2023 https://docs.google.com/forms/d/16mUMsVY8hA6HpAjYO1t-fxtmSlVfR7Td5LmksJ43I_Q/edit

Anotace:
Jednodenní seminář v technikách poznávání struktury a dynamiky třídních kolektivů. Práce s dotazníky B-3 a B-4 a dalších nástrojů pedagogicko-psychologické diagnostiky. Absolvování kurzu by mělo umožnit pedagogům (především výchovným poradcům a školním metodikům prevence) bezproblémové a etické užití nástrojů ve své třídě a dobrou analýzu výstupů pro potřeby školy.
V teoretickém úvodu se věnuje pozornost i klinickým nástrojům v rukou pedagoga, ve druhé části jsou pak představené použitelné nástroje pro pedagogy všech stupňů škol. Následuje praktický návod, jak dotazníky B-3 a B-4 vyhodnocovat, ale především, jak analyzovat výstupy. Nemalá pozornost je věnována etické stránce použití diagnostických nástrojů.
Pro frekventanty: na seminář je dobré mít s sebou kalkulačku.
V ceně kurzu jsou zahrnuty obě diagnostické metody.

Lektor:
PhDr. Richard Braun působí jako školní psycholog a externí pedagog UK Praha a UP Olomouc a klinický psycholog Nemocnice na Bulovce. Mj. poskytuje metodickou a supervizní podporu.
Realizátorem tohoto akreditovaného kurzu je Audendo, ŠPAS je pouze zprostředkovatelem.