Kdy: 14.10.2021; 8:30-14:00

Kde: Katedra psychologie Univerzity Palackého v Olomouci

Určeno pro: školní psychology, učitele

Cena: 2 500 Kč

Přihláška: ZDEpřihlásit se je možné pouze do 7. 10. 2021

LEKTOR:

PhDr. Richard Braun působí jako školní psycholog a externí pedagog UK Praha a UP Olomouc a klinický psycholog Nemocnice na Bulovce. Mj. poskytuje metodickou a supervizní podporu.

Realizátorem tohoto akreditovaného kurzu je Audendo, ŠPAS je pouze zprostředkovatelem.

Anotace:

Jednodenní seminář v technikách poznávání struktury a dynamiky třídních kolektivů. Práce s dotazníky B-3 a B-4 a dalších nástrojů pedagogicko psychologické diagnostiky. Absolvování kurzu by mělo umožnit pedagogům (především výchovným poradcům a školním metodikům prevence) bezproblémové a etické užití nástrojů ve své třídě a dobrou analýzu výstupů pro potřeby školy.

V teoretickém úvodu se věnuje pozornost i klinickým nástrojům v rukou pedagoga, ve druhé části jsou pak představené použitelné nástroje pro pedagogy všech stupňů škol. Následuje praktický návod, jak dotazníky B-3 a B-4 vyhodnocovat, ale především, jak analyzovat výstupy. Nemalá pozornost je věnována etické stránce použití diagnostických nástrojů. Pro frekventanty: na seminář je dobré mít s sebou kalkulačku.

V ceně kurzu jsou zahrnuty obě diagnostické metody. 

Více informací na e-mailu: spolek.spas@gmail.com