Kdy: 28.4.2022 v čase 13-17 h

Kde: Olomouc 

Určeno pro: Pro pedagogy a ostatní (minimum přihlášených je 20)

Cena:  750 Kč pro členky spolku ŠPAS, 800 Kč pro nečleny. 

Přihláška: https://docs.google.com/forms/d/1ykVGfu3pBI1cNxYgoscicibVwQh8i9yeKKlVklJQIL4/edit

Anotace: 

Umí-li učitel dobře aplikovat poznatky didaktiky, pedagogiky, pedagogické psychologie, osobního time managementu a pedagogických neurověd a dokonale rozumí svému oboru, může svou práci vykonávat s menší námahou, ale s o to větší radostí, tudíž kvalitně a úspěšně. Na semináři se naučí některé praktické dovednosti, které k tomuto cíli vedou. Učitel by měl ve třídě používat takové postupy, aby nepracoval on sám, ale hlavně žáci. Tomu napomáhají nejen individuální přístup a diferenciace obtížnosti, ale i metody vzájemného učení i pestrá a aktivizující výuka. Učitel velmi často tím, že přenechá aktivitu žákům a upozadí svou roli, vlastně vykonává tu nejlepší edukační práci.

 

Lektor: 

Robert Čapek působil během své pedagogické dráhy jako vychovatel a učitel na zvláštní, základní, střední i vysoké škole, stejně tak se souběžně pohyboval na pěti českých univerzitách, kde vystudoval na první pohled spolu jen málo související obory: sociální pedagogiku, rodinnou výchovu, výchovné poradenství a školní management. Svá studentská léta zakončil doktorátem z pedagogiky (Univerzita Olomouc) a z psychologie (Univerzita Karlova). V současnosti působí jako školní psycholog, didaktický mentor a příležitostný učitel. Lektoruje semináře pro učitele a vzdělávací organizace na různá pedagogicko-psychologická témata. Je autorem knih pro učitele: Odměny a tresty ve školní praxi (2008 a 2017), Třídní klima a školní klima (2010), Učitel a rodič: spolupráce, třídní schůzka, komunikace (2013), Moderní didaktika: lexikon výukových a hodnotících metod (2015), Líný učitel: jak učit dobře a efektivně (2017) a Líný učitel: pedagogický hrdina dnešní doby (2018