29
Jan 2020

Práce se třídou jako preventivní a intervenční nástroj – jak na pohodové klima ve třídě

Podrobnosti
18
Mar 2020

Supervize pro začínající školní psychology

Podrobnosti
25
Mar 2020

Aktivizující výuka aneb didaktická strategie „Líného učitele“?

Podrobnosti