Výuka na 2. stupni KRE4T1VNĚ: motivace žáků a atraktivní vzdělávací obsah pro mimořádně nadané žáky v kontextu třídy s různou mírou motivovanosti a pokročilosti

Lektor: PhDr. Petr Hedbávný

Určeno pro: školní psychologové, učitelé a další

Kdy:  12.2.2019 | 17:00 – 18:30

Kde: Katedra psychologie FF UP, Vodární 6, Olomouc

Cena: 150Kč (člen ŠPAS, student), 200Kč (nečlen)

Přihláška: ODKAZ

ANOTACE

Představíme si praktické postupy, jak nenásilnou formou vést žáky k zájmu o vyučovanou látku, a to včetně překonání strachu z předmětu (např. z fyziky, chemie či cizího jazyka). Dále se soustředíme (i) na práci se skupinou různě pokročilých žáků – aby pracovali jako tým, (ii) na postupy, jak nechat vyniknout žáky, kteří jsou napřed v určité oblasti (např. díky tomu, že se do hloubky zajímají o daný obor) a (iii) na to, jak umožnit každému žáku se rozvíjet vlastním tempem.

Obsah akce – možná témata, která můžeme pokrýt:

TÉMA I. – Rozvíjení slovní zásoby v cizím jazyce • trénink kreativity: když neznám slovíčko, tak to neznamená, že se nedorozumím • přirozené osvojování slovní zásoby ve skupině s odlišnou pokročilostí

TÉMA II. – Znalosti z humanitních oborů • Jak motivovat hodinu dějepisu, zeměpisu, občanské nauky, základů společenských věd • Jak nadchnout žáky pro letopočty

TÉMA III. – Znalosti z přírodovědných oborů a jak je procvičovat • Jak motivovat hodinu fyziky a chemie s minimem pomůcek • procvičování látky z chemie formou hry

TÉMA IV. – Multidisciplinarita • da Vinci, Bach a další velikáni jako inspirace • základní pochopení komplexních témat (Evropská unie, stárnutí populace, umělá inteligence) – jak žáky motivovat k propojování znalostí mezi obory, jak s nimi látku procvičovat a jak nenásilnou formou ověřovat dosaženou úroveň každého žáka.

Medailonek lektora

Petr Hedbávný vystudoval ekonomii na Univerzitě Karlově, kde současně přednáší. Je spoluautorem karet IMAGLEE, které pomáhají rozvíjet kreativitu, myšlení, vyjadřovací schopnosti i schopnost empatie. V posledních dvou letech pracoval s více než tisícovkou školáků, několika stovkami učitelů a několika desítkami speciálních pedagogů. Usiluje o to, aby při výuce byli nadšeni žáci všech zájmů a stupňů pokročilosti. Inspiraci bere ze zážitkové pedagogiky, hudby, improvizačního divadla a aikida.

Více informací na e-mailu: spolek.spas@gmail.com