Lektorka: Mgr. Kateřina Palová

Určeno pro: školní psychologové, učitelé a další

Kdy:  28.2.2019 | 13:00 – 18:00

Kde: Katedra psychologie FF UP, Vodární 6, Olomouc

Cena: 300Kč (člen ŠPAS, student), 400Kč (nečlen)

Přihláška: KURZ NEBYL NAPLNĚN

ANOTACE

Díky programu Druhý krok a dalším iniciativám v oblasti školství se do našich škol postupně dostává myšlenka nutnosti rozvíjení sociálních a emočních kompetencí. Jednou z cest, jak tyto kompetence podporovat, je tzv. sociálně-emocionální učení. Jedná se o proces, který je zaměřený na rozvoj těchto dovedností: rozpoznávat a regulovat vlastní emoce, být empatický, umět navazovat a udržovat zdravé vztahy, jednat zodpovědně.

Naším cílem je nabídnout sérii workshopů, které budou zaměřeny na sdílení inspirace v rozvíjení těchto dovedností. V prvním z nich se budeme věnovat schopnosti rozpoznávat emoce (vlastní i emoce druhých lidí). Vyzkoušíme si aktivity, které lze využít při učení této dovednosti. V rámci workshopu bude také prostor pro vzájemné sdílení inspirace mezi účastníky.

Lektorka

Mgr. Kateřina Palová se dlouhodobě věnuje volnočasové práci s dětmi a mládeží. V současné době působí také jako školní psycholožka na základní škole v Olomouci a čerstvě jako odborná asistentka na Katedře psychologie FF UP, kde dokončuje doktorské studium pedagogické psychologie, v rámci něhož se věnuje sociálně-emocionálnímu učení a preventivnímu programu Druhý krok.

 

Více informací na e-mailu: spolek.spas@gmail.com