Lektor: Mgr. Petr Halama

Určeno pro: školní psychologové

Kdy:  5.10.2018 | 14:00 – 17:00

Kde: Katedra psychologie FF UP, Vodární 6, Olomouc

Cena (člen ŠPAS/nečlen): 250/300 Kč

Přihláška: https://goo.gl/forms/PzNFBkokgyHbZZdX2

ANOTACE

Třídnické hodiny se stále na více a více školách stávají přirozenou součástí edukačního procesu. Realizují je nejčastěji třídní učitelé někdy s pomocí školních psychologů, školních metodiků prevence nebo výchovných poradců. Jaká by měla být náplň třídnických hodin? Jak by tato hodina měla vypadat? Znám dostatek konkrétních aktivit? Na co si dát pozor? Jak tyto hodiny “technicky” zajistit? Na tyto otázky bychom mohli společně interaktivní formou odpovědět díky semináři pro školní psychology, kteří by měli po jeho absolvování lépe pomoci učitelům s realizací těchto (i jiných) hodin se žáky.

Lektor

Mgr. Petr Halama působí v oblasti pedagogicko-psychologického poradenství již šestým rokem. Má za sebou zkušenosti z práce školního psychologa na dvou základních školách v Šumperku a také z práce oblastního metodika prevence a psychologa v Pedagogicko-psychologické poradně. V této oblasti se pohybuje i v současnosti – ať už opět jako školní psycholog, pracovník dětského centra či jako soukromý psychoterapeut a lektor primární prevence.

Aktuálně je nyní v posledním ročníku pětiletého psychoterapeutického výcviku ve Společnosti pro integraci v psychoterapii. Ve své práci se zaměřuje především na děti a mládež, ale také na jejich učitele a rodiče, se kterými pracuje individuálně i skupinově.

 

 

Více informací na e-mailu: spolek.spas@gmail.com