Lektor: PhDr. et Mgr. Richard Braun, Ph.D.

Určeno pro: školní psychologové a další

Kdy:  21.3.2019 | 13:00 – 16:30

Kde: Katedra psychologie FF UP, Vodární 6, Olomouc

Cena: 550Kč (člen ŠPAS, student), 600Kč (nečlen)

Přihláška: KAPACITA NAPLNĚNA

ANOTACE

Praktický seminář se zaměřuje na efektivní a účelnou intervenci ve školní třídě, kdy je třeba dosáhnout změny chování dětí a obecného klimatu ve školní třídě. Seminář vychází z dlouhodobé zkušenosti AUDENDA, řešení praktických situací ve školách po celé ČR a také ze současných výzkumů dynamiky školní třídy, publikovaných v odborném tisku. V druhé části semináře se praktické zásady uplatní při přípravě vlastního postupu v konkrétní škola.

Celý seminář je provázen skutečnými kazuistikami z práce se školní třídou. Do probíraných témat patří: dynamika školní třídy (hlavní faktory dynamiky, historie, hierarchie, struktura skupiny), charakteristika intervence ve školní třídě (sběr informací a základní zásady intervence školní třídy a její struktura), intervenční práce a její úskalí (patologie vztahů a ve třídě možnosti změny, klima školní třídy, limity intervence), příprava intervence, základní modelový postup (faktory ovlivňující úspěch intervence a krokování postupu pedagoga), kontrola úspěšnosti intervence (jak hodnotit úspěch při intervenci, možnost zpětné vazby a evaluace, případně možnost další návazné intervence).klima školní třídy, limity intervence).

Lektor

PhDr. et Mgr. Richard Braun, Ph.D., (*1964) Školní a klinický psycholog, psychoterapeut a supervizor Ve své školně psychologické praxi se zabývá dynamikou školní třídy, diagnostikou vztahů a klimatu, sociální patologií ve školním prostředí a její prevencí, krizovou intervencí ve škole. Věnuje se nejen poradenské a intervenční práci pro děti, ale také vzdělávání pedagogů a psychologů v těchto tématech. Ve své klinické praxi se věnuje psychoterapeutické péči o osoby žijící s HIV, jejich blízké, prevenci HIV/AIDS. Poskytuje také psychologickou pomoc pro osoby s gay a lesbickou orientací, v období jejich coming outu a v problematice vytváření partnerství a rodičovství. V současné době externě působí na PdF UK, FF UK, Vysoké škole zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety Praha a FF UPOL.

 

Více informací na e-mailu: spolek.spas@gmail.com